۱۲ کتاب کنگره شهدای دانشجو رونمایی شد

۱۲ کتاب کنگره شهدای دانشجو رونمایی شد
صبح امروز از ۱۲ عنوان کتاب شهدای دانشجو که به همت کنگره ملی شهدای دانشجو تدوین شده رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت کنگره ملی شهدای دانشجو و معاونت فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی رونمایی از ۱۲ عنوان کتاب شهدای دانشجو امروز صبح در سازمان بسیج دانشجویی انجام شد.
در این رونمایی ۱۲ جلد کتاب که هر کدام داستان زندگی یک شهید دانشجو از یکی از استان های کشور بود به منصه ظهور گذاشته شد.

افزودن نظر