دانشجویان بسیجی و عدالتخواه دانشگاه‌های کرمانشاه، تبریز و تهران در میدان پاستور تجمع کردند

دانشجویان بسیجی و عدالتخواه دانشگاه‌های کرمانشاه، تبریز و تهران در میدان پاستور تجمع کردند
دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی سهند تبریز و عدالتخواه (دانشگاه تهران) پیرو حواشی‌ها و خصوصی‌سازی‌های سازمان خصوصی‌سازی امروز در میدان پاستور، خیابان پاستور تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان بسیجی دانشگاه های رازی کرمانشاه، صنعتی سهند تبریز و عدالتخواه (دانشگاه تهران) پیرو حواشی ها و خصوصی سازی های سازمان خصوصی سازی با عنوان غارت مال ملت؛ میاییم برای مستضعفین امروز صبح در میدان پاستور، خیابان پاستور تجمع کردند.
دانشجویان با دست داشتن پلاکارد هایی درباره این موضوع با عبارت های غارتگران دل نگرانی دارند، ترس از خطر گرفتن حق دارند و کارخونه رو دزدید باید جواب پس بدید و خصوصی سازی نابودگر صنعت ، اعتراض خود را نسبت به خصوصی سازی های صورت گرفته و عدم نظارت دولت بر این مسئله اعلام کردند.

افزودن نظر