پیش بینی آینده روشن محصولات حوزه سلول بنیادی در کشور

پیش بینی آینده روشن محصولات حوزه سلول بنیادی در کشور
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی گفت: کشور پیشرفت‌های زیادی در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کسب کرده و آینده ای روشن پیش روی بازار محصولات این حوزه پیش بینی می شود.

امیر علی حمیدیه در دهمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه رویان با موضوع «زیست پزشکی مولکولی: از تشخیص تا درمان» توضیحاتی درباره دست ورزی ژنی ارائه داد و بیان کرد: شاید در دهه‌های گذشته تحقیقات درباره خود سلول‌ها انجام می‌شد اما آینده این دانش به دستکاری های داخل سلول وابسته است که با توسعه و گسترش تحقیقات و عملی شدن آن در نهایت بیماران نفع می‌برند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ادامه داد: دست ورزی ژن در سال ۱۹۶۰ ظهور کرد تا راهی برای درمان و علاج بیماری‌ها باشد اما در مقطعی از زمان فعالیت‌ها در این حوزه متوقف شد. به گونه‌ای که کمتر نامی از آن شنیده شد. اما دوباره فعالیت‌ها با بازگشتی قدرتمند از سر گرفته شد و ۱۰ سال گذشته شاهد اتفاقات مناسبی برای توسعه و گسترش آن هستیم. قطعاً این حوزه آینده روشنی پیش رو دارد و اشتغالزایی بسیاری را ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: شاهد این ادعا، بازار بیلیون دلاری است که این حوزه وجود دارد و به سرعت نیز در حال رشد است. کمتر فناوری در دنیا این سرعت رشد برخوردار دارد. پس در کشور باید تحقیقات این حوزه با سرعت پیش رود تا از این حرکت علمی عقب نمانیم.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه شرکت‌های دارویی نیز سرمایه گذاری‌های بزرگی در این حوزه انجام داده اند گفت: در حال حاضر این بازار شکل گرفته است و ظرف ۷ سال آینده رشد آن به سرعت پیش خواهد رفت. اگر در کشور ما نیز این بازار شکل گیرد و محصولات مرتبط تولید شود، امکان درمان بیماران در کشور نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: البته زیر ساخت‌های مرتبط با این رشته در کشور ایجاد شده است و باید تغییر مسیر به سمت تولید محصولات ژن درمانی انجام شود. با اتکا به جوانان و نیروی خلاق و نوآور می‌توان محصولات این حوزه را در کشور تولید کرد.

وی به پیشرفت‌های کشور در حیطه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی اشاره کرد و گفت: اینده روشنی پیش روی بازار محصولات و فناوری‌های این حوزه پیش روی کشور قرار دارد.

افزودن نظر