مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد امشب ۲۵ تیرماه به پایان می‌رسد

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد امشب ۲۵ تیرماه به پایان می‌رسد
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ برای انجام انتخاب رشته تنها تا پایان امشب ۲۵ تیر ماه فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در روز های ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار شد. از تعداد ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر در جلسه آزمون حاضر شدند.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ دوشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۸ به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر شد به طوری که تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
انتخاب رشته داوطلبانی که بر اساس اعلام نتیجه و مفاد کارنامه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شده اند از روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸ آغاز شد، با توجه به مهلت تمدید شده ای انتخاب رشته این آزمون داوطلبان تنها تا پایان امشب ۲۵ تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

افزودن نظر