نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد

نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد
نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی با موضوع «برنامه ریزی در اردو‌های پیش رو با رویکرد حل مساله» به همت معاونت سازندگی بسیج دانشجویی برگزار شد.

به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم اندیشی با موضوع برنامه ریزی در اردوهای پیش رو با رویکرد حل مساله به همت معاونت سازندگی بسسیج دانشجویی ، ویژه دانشجویان خواهر فعال در اردوهای جهادی برگزار شد.

نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد / برنامه ریزی با رویکرد حل مسئله

نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد / برنامه ریزی با رویکرد حل مسئله

نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد / برنامه ریزی با رویکرد حل مسئله

نشست هم اندیشی دانشجویان جهادی برگزار شد / برنامه ریزی با رویکرد حل مسئله

افزودن نظر