انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران
دبیر و اعضای شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

به گزارش گروه پس از برگزاری مجمع سالیانه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با حضور اعضای فعال این تشکل دانشجویی، اعضای شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

آقایان امین نوریان، علی رضا سامانی، محمد آبشاری، حمزه گرجه، مهدی فریدونی، محمد ساغندی و خانم ها فهیمه شریفیان، حنانه امیری، کوثر غلامی.

هم چنین آقایان سجاد رئوفی و محمد کاظمی بعنوان اعضای هیئت نظارت این تشکل انتخاب شدند.

لازم بذکر است در اولین جلسه شورای مرکزی، امین نوریان به عنوان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شد.

این انتخابات با حضور نماینده هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد.

افزودن نظر