پیام تقلب به جای تبریک! / سومین شماره از نشریه دانشجویی «صراط» منتشر شد

به همت انجمن اسلامی تحکیم وحدت دانشکده شریعتی، سومین شماره از نشریه دانشجویی «صراط» منتشر شد.  

به همت انجمن اسلامی تحکیم وحدت دانشکده شریعتی، سومین شماره از نشریه دانشجویی صراط منتشر شد.

در این شماره از نشریه دانشجویی صراط ، دانشجویان دانشکده شریعتی، به بهانه دهمین سالگرد فتنه 88 به بررسی این فتنه از دیدگاه های مختلف پرداخته اند.

برای مشاهده این نشریه اینجا را کلیک کنید.

پیام تقلب به جای تبریک! / سومین شماره از نشریه دانشجویی  صراط  منتشر شد

افزودن نظر