وضعیت سرا‌های دانشجویی باید تا ۱۲ تیرماه به صندوق رفاه اعلام شود

وضعیت سرا‌های دانشجویی باید تا ۱۲ تیرماه به صندوق رفاه اعلام شود
صندوق رفاه دانشجویان در ابلاغیه‌ای از دانشگاه‌ها درخواست کرد که وضعیت سرا‌های دانشجویی را تا ۱۲ تیرماه اعلام کنند.

وضعیت سرا‌های دانشجویی باید تا ۱۲ تیرماه به صندوق رفاه اعلام شود

به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاری دانشجو،صندوق رفاه دانشجویان در ابلاغیه ای از دانشگاه ها درخواست کرد که وضعیت سرا های دانشجویی را تا ۱۲ تیرماه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، دانشگاهها در این گزارش باید جزئیات ظرفیت سراهای دانشجویی، سال ساخت ومیزان امکانات را به صندوق رفاه ارسال کنند

افزودن نظر