راهکار‌های استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اساتید دانشگاه در راستای رونق تولید بررسی شد

راهکار‌های استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اساتید دانشگاه در راستای رونق تولید بررسی شد
جلسه ۱۰۱ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، این جلسه و در ادامه بررسی موضوع روش های استفاده بهینه از فرصت های مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت در راستای رونق تولید ملی گزارش دکتر سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

در این گزارش ضمن اشاره به این موضوع که در سال گذشته برای فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه ها در جامعه و صنعت تفاهم نامه همکاری با وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، صنعت معدن و تجارت سازمان و حفاظت محیط زیست امضاء شده این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت که در این تفاهم نامه ها و در قالب دوره های آموزشی امتیاز ارتقاء برای اساتید در نظر گرفته شده و این امتیازات در سامانه مپفا ثبت خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش، همچنین پیشنهاد شد شورای عالی انقلاب فرهنگی از ظرفیت اعضای هیئت علمی در قالب فرصت مطالعاتی استفاده کند و موضوع فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی جهت جلب حمایت دستگاه های اجرایی در جلسات این شورا طرح شود.

پس از ارائه گزارش اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهاد های خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است:

ترسیم نیاز های ملی کشور و هدایت اساتید دانشگاه ها به سمت رفع این نیازها، پژوهش و بررسی دلایل عدم موفقیت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، هدایت و روزآمدسازی برنامه های درسی دانشگاه ها مرتبط با فرصت های مطالعاتی اساتید، استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارتباط بخشی ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط با فرصت های مطالعاتی اساتید، استفاده از ابزار های تشویقی برای اعضای هیئت علمی، توجه به چالش عدم اعتماد در انتقال تجربیات بخش صنعت به سبب وجود رقبا، لزوم بهره گیری از فعالیت گروهی در پیشبرد برنامه های صنعت و اجرای پایلوت طرح ارائه شده در برخی از دانشگاه های کشور.

پس از ارائه نظرات و پیشنهاد های اعضاء سلطانخواه رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلا ب. فرهنگی گفت: محیط علم و فن آوری برخلاف تصور غالب صرفاً به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها محدود نمی شود.

وی افزود: مراکز دانشگاهی بخشی از محیط علم و فن آوری هستند و باید نهاد ها و دستگاه های دیگر که نیز در حوزه علم و فن آوری می توانند نقش ایفاء کنند در ایفای مسئولیت در توسعه و پیشرفت علم و فناوری و ایجاد ارتباط بین دانش و صنعت تلاش کنند.

رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری ادامه داد: لازم است بسیاری از فعالیت ها و برنامه ریزی ها در محیط علم و فناوری و خارج از محیط مراکز دانشگاهی بویژه در بخش هایی که مربوط به بخش تقاضای علم و فناوری هستند طراحی و عملیاتی گردد تا طرح هایی مانند فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت و جامعه، سودمندتر واقع شوند.

افزودن نظر