مصوبه اختصاص سهمیه داوطلبان کنکور مناطق سیل‌زده ابلاغ شد

مصوبه اختصاص سهمیه داوطلبان کنکور مناطق سیل‌زده ابلاغ شد
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو مصوبه این شورا را برای اجراء به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

مصوبه اختصاص سهمیه داوطلبان کنکور مناطق سیل‌زده ابلاغ شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل مصوبه "تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات" به شرح ذیل است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه "تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات" که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸، ۰۳، ۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

حجت الاسلام و المسلمین آقای محسن قمی مجددا برای دو سال به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب می شود .

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
همچنین متن کامل مصوبه "ماده واحده تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله زده کشور (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲، ۰۸، ۲۸) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی" به شرح ذیل است:

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده واحده "تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله زده کشور (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸، ۰۸، ۲۸) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی" که در جلسه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸، ۰۳، ۰۷ و بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸، ۰۶، ۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود:

ماده واحده: به داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در شهر ها و یا بخش هایی که دچار بلایای طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده اند، ظرفیتی به میزان حداکثر ۵ درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه های واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در دانشگاه های استان های همجوار در رشته های مورد تقاضای استانداری ها به مدت حداکثر ۳ سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می یابد.

تبصره ۱- شهر ها و یا بخش هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارت جانی و مالی شده اند توسط وزارتخانه های کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شوند.

تبصره ۲- آئین نامه های اجرایی این ماده واحده به طور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید.

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

افزودن نظر