انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران امروز برگزار می‌شود

انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران امروز برگزار می‌شود
معاونت دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد، علوم اجتماعی، پردیس ابوریحان و خوابگاه پسران امروز، سه شنبه ۴ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد، علوم اجتماعی، پردیس ابوریحان و خوابگاه پسران امروز، سه شنبه ۴ تیرماه برگزار می شود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
طبق ماده ۱۹ شیوه نامه اجرایی شورا های صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، پردیس ابوریحان و خوابگاه پسران ۴ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۷ به صورت الکترونیکی و با مراجعه به آدرس https://vote.ut.ac.ir/fa برگزار می شود.
دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اسامی کاندیدا ها به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند.

افزودن نظر