مهلت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی تمدید شد

مهلت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی تمدید شد
مهلت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی ۶ لغایت ۸ مرداد ماه ۹۸ است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متقاضیانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال ٩٨ نشده اند می توانند از ساعت ١٠ صبح روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ تا ساعت ٢٤ روز سه شنبه ۸ مرداد ۹۸ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است، آزمون کتبی سـی و پنجمین دوره آزمون دانشـنامه - گواهینامه دندانپزشـکی، در روز دو شنبه ۴ شهریور ۹۸ و آزمون شفاهی در روز های سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۵ لغایت ۷ شهریور ماه ۹۸ انجام می شود.
همچنین، داوطلبان می بایست نســبت به ثبت نام و ارســال مدارک در ســامانه توزیع نیروی انســانی، تعهدات و خدمات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس www.behdasht.gov.ir اقدام کنند.

افزودن نظر