سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ابلاغ شد

سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ابلاغ شد
سعیدرضا عاملی مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور توسط سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرا به دستگاه های مسئول ابلاغ شد.
برخی از مصوبات سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور که به تصویب رسیده به شرح زیر است:
چشم انداز افق ۱۴۰۴، شکل گیری جنبش علمی قرآنی در زمینه تربیت نیروی انسانی و تولید دانش در حوزه های مختلف الهیات و معارف اسلامی، علوم انسانی و هنر در راستای تأمین نیاز های نظام توسعه فرهنگ قرآنی است که از اصول حاکم آن می توان به مسئله محوری نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی و تعامل سازنده کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با سایر نهاد های سیاستگذار علوم اسلامی، انسانی و هنر اشاره کرد.
تحقق شایستگی های لازم در فراگیران دوره های رسمی و غیررسمی قرآنی برای انجام فعالیت های قرآنی و جهت دهی به فعالیت های علمی و پژوهشی این دوره ها برای تأمین نیاز های جامعه بر اساس آموزه های قرآنی و جاری سازی آموزه های قرآنی در برنامه های درسی رشته های علوم انسانی و هنر و جهت دهی به فعالیت های علمی و پژوهشی این دوره ها برای تأمین نیاز های جامعه بر اساس آموزه های قرآنی برخی از اهداف این سند است.
استقرار و ارتقای نظام سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، طراحی و استقرار نظام ارزیابی، سطح بندی و رتبه بندی مراکز و گروه های پژوهشی و آموزش عالی قرآنی و دستگاه های عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی با مشارکت دانشگاه و حوزه، بازطراحی ضوابط برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی قرآنی منطبق با نیاز های نظام توسعه فرهنگ قرآنی از اقدام های ملی این مصوبه بوده است.
استقرار شبکه نظارت اجتماعی خبرگان حوزوی و دانشگاهی نسبت به فعالیت های نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، طراحی و ارتقای برنامه های درسی قرآنی نظام آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی از دیگر اقدام ملی این مصوبه است.
حمایت از تأسیس انجمن علمی مشاغل قرآنی و سایر تشکل های مورد نیاز در پژوهش و آموزش عالی قرآنی و طراحی سازوکار های اثرگذاری آن ها در برنامه های درسی آموزش عالی رسمی و غیررسمی و سایر بخش های مقتضی، حمایت از گروه های آموزشی رشته های الهیات و ادبیات عرب، علوم انسانی و هنر برای بازنگری، تدوین و اجرای برنامه ها و واحد های درسی چندرشته ای و بینارشته ای قرآنی از دیگر مصوبات این سند است.
طراحی و تصویب سازوکار های تحصیل همزمان دانشجویان رشته های مختلف در رشته های قرآنی با اولویت مقطع کارشناسی، طراحی و تصویب سازوکار های تحصیل در دوره های فشرده رشته های مختلف برای استادان و دانشجویان رشته های قرآنی و شناسایی نخبگان و نهاد های قرآنی دانشگاهی و حوزوی جهان و ایجاد و تقویت شبکه همکاری آنان از طریق تعریف و اجرای دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی مشترک، تبادل استاد، دانشجو وطلبه درقالب طرح جامع تعاملات علمی بین المللی قرآنی برخی از مصوبات این سند است.

افزودن نظر