ابرلوله پاکسازی اقیانوس مجدداً آغاز به کار کرد

ابرلوله پاکسازی اقیانوس مجدداً آغاز به کار کرد
طرح پاکسازی اقیانوس ها که مبتنی بر استفاده از ابرلوله ای خاص به منظور جمع آوری زباله ها از اقیانوس های مختلف است بعد از مدتی وقفه مجدداً آغاز به کار می کند.

طی این مدت سیستم جمع آوری زباله سیستم لوله کشی مذکور ارتقا یافت و گروه سازنده موانعی را که بر سر راه شناور شدن پایدار و مناسب لوله های مذکور بر سطح آب اقیانوس وجود داشت، برطرف کردند.

این سیستم که به منظور طراحی زباله های پلاستیکی طراحی شده، اولین بار در اکتبر سال گذشته نصب شد. طول این سیستم لوله کشی یو شکل ۶۰۰ متر است و از ترکیبی از جریان آب اقیانوس و باد و نیز یک سیستم مکش برای جذب زباله های پلاستیکی استفاده می کند. بعد از تکمیل ظرفیت این سیستم توسط کشتی به ساحل برده شده و زباله های آن تخلیه می شود.

مهم ترین نقطه ضعف اصلاح شده سیستم یادشده افزایش سرعت جذب و حرکت آن به منظور شکار زباله ها و بلعیدن آنها بوده است. از همین رو تغییراتی در طراحی لوله کشی سیستم یادشده به عمل آمده و قرار است بعد از انجام آزمایش هایی استفاده از آن مجدداً آغاز شود.

اگر به روزرسانی های تازه هم روند جذب زباله توسط این سیستم را اصلاح نکند، برای افزایش سرعت جابجایی آن از یک چتر نجات بزرگ که به دو سوی این لوله یو شکل متصل می شود، استفاده می گردد. سیستم یادشده قرار است برای جمع آوری زباله های اقیانوس آرام به کار گرفته شود که بر اساس برآوردها مقدار زباله پلاستیکی موجود در آن به اندازه مساحت کشور فرانسه (۱.۶ میلیون کیلومتر مربع) است.

افزودن نظر