تحلفی از جانب وزارت علوم درباره نشریات رخ نداده است / وزیر علوم ظاهرا از کارکرد معاونت فرهنگی خبر ندارد!

تحلفی از جانب وزارت علوم درباره نشریات رخ نداده است / وزیر علوم ظاهرا از کارکرد معاونت فرهنگی خبر ندارد!
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: آخرین گزارشی که به من داده‌اند این است که در حال بررسی این موضوع هستند که اگر لازم باشد انتخابات مجدد برگزار کنند.

منصور غلامی، وزیر علوم و وفناوری درگفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون وضعیت کنونی انتخابات نشریات گفت: معاونت فرهنگی وزارت علوم به این موضوع رسیدگی کرده است و نماینده های حقوقی نشریات همه حضور داشتند. آخرین گزارشی که به من دادند این است که در حال بررسی این موضوع هستند که اگر لازم باشد انتخابات مجدد برگزار کنند.

این سخنان وزیر علوم در حالی بود که بیش از یک هفته قبل اطلاعیه انتخابات مجدد از سوی معاونت فرهنگی وزارت علوم صادر شده است و وقتی این موضوه به وی گفته شد و درباره تحلف وزارت علوم از ماده ۲۶ قانون نشریات از وی سوال شد، پاسخ داد: تخلفی از جانب وزارت علوم صورت نگرفته است و وزارت علوم ناظر بر انتخابات بوده تا پایان، در پایان نیز صحت آن را باید تأیید کند.

افزودن نظر