پیشنهادهای ساختاری برای مشارکت مردم در دستگاه قضا

پیشنهادهای ساختاری برای مشارکت مردم در دستگاه قضا
درخواست رئیس دستگاه قضا از مردم برای ارائه نظرات خود یک مسیر خوب و مطلوب برای ارتباط دوسویه مردم و دستگاه قضاست؛ اما باید ساختاری تعریف شود که مردم بتوانند یک ارتباط موثر و مفید با این قوه برقرار کنند.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی؛* دفتر تحکیم چند سالی است که پیرامون یک خط محتوایی تحت عنوان مردم سالاری دینی دغدغه مند است و فعالیت می کند. این مفهوم به عنوان یک خط محتوایی اصلی و کلان هر سال قسمت هایی از آن بررسی و به آن پرداخته می شود؛ موضوعی که ما امسال نسبت به آن دغدغه داشتیم و در قالب شعار خودش را نشان داد، بحث مشارکت مردمی به عنوان یکی از مهم ترین خطوط مردم سالاری بود که عنوان قلب مفهوم مردم سالاری هم می توان بدان اطلاق کرد.
ما امسال در قالب نوسازی مشارکت کارآمدی جمهوریت، به بحث مشارکت مردمی پرداختیم به این معنی که اگر ساختار های مشارکت مردم در ارتباط با مسئولان و نهاد های حکومتی نوسازی شود، در آن تحولاتی صورت پذیرد و اصطلاحا به روزرسانی شود، ما می توانیم شاهد این باشیم که مفهوم جمهوریت و مردم سالاری ما کارآمدی بیشتری از خودش نشان می دهد. یا واضح تر بگویم، کارآمد شدن نظام جمهوری براساس نو شدن ساختار های مشارکت مردم هم در ارتباط با مسئولان و هم در ارتباط با نهادهاست. اینکه مردم چطور می توانند دغدغه ها، نقد ها و مطالبات شان را به یک مسئول برسانند بحث مفصلی است و قصد داریم در یک قالب متفاوت، چیزی را که از شعار یادشده مدنظرمان بود، مطرح و به شکل محتوایی عرضه کنیم.
اخیرا رئیس قوه قضا در فراخوانی که هفته گذشته منتشر شد، درخواست کرد مردم نظرات خود را درباره دستگاه قضا بگویند. این فراخوان یک مسیر خوب و مطلوب برای ارتباط دوسویه مردم و دستگاه قضاست که می تواند مایه دلگرمی و نویدبخش تحولات جدی در دستگاه قضا قلمداد شود. اما نکته اینجاست که اقبال یک مسئول نسبت به مشارکت مردم، مرحله نخست مشارکت جویی محسوب می شود. در درجه دوم این مشارکت جویی باید در ساختار آن نهاد خودش را نشان دهد. باید ساختاری تعریف شود که مردم بتوانند یک ارتباط موثر و مفید با آن نهاد برقرار کنند.
دفتر تحکیم وحدت در قالب سه پیشنهاد، نکات خود را برای دستگاه قضا مکتوب و ارسال و سه فصل همکاری بین قوه قضائیه و مردم را تشریح کرد؛ اینکه شما از مشارکت مردم چه کمک هایی می توانید بگیرید و برای چه موضوعاتی قوه قضائیه باید به مردم رجوع کند و به بیانی دیگر مشارکت مردم در ارتباط با قوه قضائیه در چه مسائلی می تواند محقق شود، موضوع اصلی نامه بود که در سه مورد با نگاهی ساختاری پیشنهادات مان را توضیح دادیم و گفتیم مشارکت مردمی موقعی می تواند اثرات مثبت خود را نشان دهد که ساختارمند و براساس کارکرد خاصی طراحی شود. تفاوت مردم سالاری و عوام زدگی و پوپولیسم در ساختارمند شدن روحیات مردم سالارانه ماست، اینکه چه میزان مبتنی بر ساختار به مردم مراجعه می کنیم و از آن ها کمک می گیریم.
یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد، موضوع گزارشگری فساد است. در نامه هم تصریح و اشاره کردیم که مقصود از گزارشگری فساد با افشاگری فساد متفاوت است؛ چراکه در گزارشگری فساد فارغ از هیاهو و جنجال رسانه ای که آورده ای جز جریحه دار شدن اعتماد عمومی ندارد، به دنبال شناسایی و مبارزه با موارد فساد هستیم. اگر از ظرفیت مشارکت عموم افراد جامعه فارغ از جناح بندی سیاسی جهت شناسایی مفاسد استفاده شود، قطعا به افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. در شرایط فعلی که بستر مناسبی وجود ندارد، دانشجویان و فعالان حوزه مبارزه با فساد راهی جز طی کردن مسیر های رسانه ای و استفاده از اهرم فشار افکارعمومی ندارند.
موضوع دیگری که به آن اشاره شد، موضوع نظارت بر ساختار داخلی قوه است، مکان هایی که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند و با مشارکت آن ها می تواند واکسینه شود. مردم می توانند خدمات قوه را ارزیابی کنند و به آن امتیاز دهند. این ارزیابی و نمره دهی می تواند در ارتقا یا تنزل کارکنان موثر باشد تا مردم نظرات خود را در ارتباط با قوه قضائیه تاثیرگذار بدانند که نتیجه آن اعتماد عمومی نسبت به این نهاد خواهد بود و مورد آخر نیز بحث نظرخواهی تخصصی از کارشناسان برای حل و برطرف کردن اشکالاتی است که خود قوه با آن مواجه است که تحت عنوان مشارکت تخصصی پیرامون مسائل دستگاه قضا از آن یاد شده است.
البته این موارد تنها نمونه هایی از بستر های متنوع مشارکت مردمی در ارتباط با دستگاه قضاست و دفتر تحکیم وحدت آمادگی تکمیل پیشنهاد ها جهت فعال کردن ظرفیت مشارکت مردمی را هم اعلام کرده است.
*سارا عاقلی- دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت
انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری دانشجو نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.

افزودن نظر