علت برگزاری نشدن انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی / قبل از پایان امتحانات تکلیف مشخص می‌شود

علت برگزاری نشدن انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی / قبل از پایان امتحانات تکلیف مشخص می‌شود
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به دلیل نبود دانشجویان در دانشگاه برگزاری انتخابات شورای صنفی به تعویق افتاد.

علت برگزاری نشدن انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی / قبل از پایان امتحانات تکلیف مشخص می‌شود
صمد حاج جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه گفت: بر اساس جمع بندی که با دانشجویان داشتیم مراحل اولیه و مقدمات انتخابات شورای صنفی انجام شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه باید انتخابات اوایل خرداد برگزار می شد، اما به دلیل عدم حضور دانشجویان برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.
حاج جباری خاطرنشان کرد: قبل از پابان امتحانات انتخابات شورای صنفی برگزار خواهد و تکلیف این تشکل دانشجویی مشخص می شود.

افزودن نظر