طراحی سیستم «تحریک عمقی مغز» برای درمان پارکینسون

طراحی سیستم «تحریک عمقی مغز» برای درمان پارکینسون
مطالعات پژوهشی طراحی و ساخت سیستم «تحریک عمقی مغز» توسط محققان کشور آغاز شد.

اولین نشست آغاز مطالعات پژوهشی طراحی و ساخت سیستم پیشرفته «تحریک عمقی مغز» با حضور ناظرین و مجریان فنی و پزشکی اجرای این طرح در محل پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمدحسین مقامی کارشناس ارشد کارگروه «ایمپلنت مغزی» ستاد توسعه علوم شناختی این نشست را در جهت هماهنگی میان محققان و متخصصان رشته‌های فنی و پزشکی برای تعیین دستآوردها و ایجاد زمان بندی برای پیشبرد اهداف این پروژه مهم ملی در یک دوره زمانی دو و نیم ساله دانست.

وی گفت: براساس این طرح مطالعاتی – پژوهشی، سیستم «تحریک عمقی مغز» با تلاش نیروهای داخلی و در جهت تأمین منافع کشور و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای شناختی برای درمان بیماری‌های شناختی از جمله بیماری پارکینسون طراحی و ساخته می‌شود.

وی افزود: این سیستم مشابه نوع خارجی تحریک عمقی مغز خواهد بود و یک گام بسیار مهم برای درمان بیماری‌های شناختی به حساب می‌آید.

مقامی با اشاره به اهمیت و جایگاه دانش علوم شناختی در تأمین نیازهای آحاد جامعه و سرمایه گذاری و فعالیت کشورهای مختلف در حوزه‌های علوم شناختی، یادآور شد: با تلاش‌های گسترده ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی درحال حاضر حدود دو هزار محقق و ۴۰ مرکز دانشگاهی در امر اجرای طرح‌های مطالعاتی – پژوهشی با این ستاد همکاری و مشارکت دارند.

افزودن نظر