معاون فرهنگی وزارت علوم در خصوص ابطال انتخابات نشریات دانشجویی برخی دانشگاه‌ها توضیح داد

معاون فرهنگی وزارت علوم در خصوص ابطال انتخابات نشریات دانشجویی برخی دانشگاه‌ها توضیح داد
معاون فرهنگی وزیر علوم در خصوص ابطال انتخابات نشریات برخی از دانشگاه‌ها و عدم حضور آن‌ها در گردهمایی نهایی نشریات دانشجویی توضیحاتی ارائه کرد.

غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص نتایج نهایی انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی گفت: پس از اینکه گزارش شورای نظارت را دریافت کردیم به بحث می گذاریم و اعلام نتایج آن دو حالت دارد اگر با وضعیتی که این انتخابات داشته ممکن است تایید شود و یا به تایید نرسد، اما بخشی اول انتخابات مورد تایید ماست و دو نفر دیگر به دلیل مساوی بودن تعداد آرای آن ها مشکلی در پایان انتخابات ایجاد شد که ممکن است بخش دوم آن باطل و مجددا انجام شود.
وی افزود: نسبت به انتخاباتی که برگزار شده دانشجویان نکاتی مطرح کردند که این نکات باید از هیئت نظارت گزارش داده شود و نتیجه نهایی اعلام شود تا زمانی که گزارش هیئت نظارت را بررسی نکنیم نمی توانیم نتایج قطعی را اعلام کنیم.
معاون فرهنگی وزیر علوم در خصوص باطل شدن انتخابات بخشی از دانشگاه ها گفت: وقتی که دانشگاه ها انتخابات برگزار می کنند گزارش آن ها به شورای مرکزی نظارت می آید بنابراین گزارشی که از دانشگاه ها ارسال می شود در این شورا بررسی می شود و این گزارش باید با جزئیات و زمان معین اعلام شود.
وی یادآور شد: گزارشی که اعلام می شود چند حالت دارد اول اینکه ممکن است دانشگاه اعلام کند که ما نشریه فعال نداریم بنابراین انتخابات برگزار نمی کنیم، اما برخی از دانشگاه ها در موعد مقرر نتایج و گزارش شان را اعلام نکردند که تا ۳۱ فروردین ماه مهلت داشتند این گزارش ها را به شورای نظارت مرکزی ارسال کنند، اما ارسال نشد.
غفاری ادامه داد: برخی از دانشگاه ها انتخابات برگزار کردند، اما به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه انتخابات آن ها پذیرفته نشده و حتی شورای نظارت توضیحات دوباره از دانشگاه ها درخواست کرد، اما توضیحات کفایت نکرد و نقص هایی در فرآیند برگزاری این انتخابات وجود داشته به همین دلیل تایید نشدند و امکان حضور در انتخابات پایانی را نداشتند.

افزودن نظر