عاملی: ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته است

عاملی: ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد به عنوان دانشگاه آزاد جهان در سطح ملی توجه چندانی نشده است.

عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به طور حتم دانشگاه آزاد اسلامی یک سرمایه است؛ به طوری که این دانشگاه رتبه بزرگ ترین دانشگاه آزاد جهان را به خود اختصاص داده. کیفیت به عنوان هدف دانشگاه آزاد مورد توجه است.عاملی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است ظرفیتی را ایجاد کند تا محصلانی که نتوانسته اند به هر دلیلی وارد دانشگاه های دولتی شوند با کوهی از استعداد وارد دانشگاه آزاد اسلامی شود؛ این ظرفیت با نگاه فاخر می تواند تقویت شود، در حقیقت تجربه موفقیت برای دانشگاه آزاد این قدرت را تقویت می کند.


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی به آن طوری که شایسته آن است توجه نشده، یاد آور شد: پژوهش های انجام شده در صنعت نشان گر آن است که دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت زیادی را دارد.


وی ادامه داد: پیشرفتی را که به عنوان الگوی خود قرار داده ایم، مرجع دانشگاه و حوزه را دارد؛ به طوری که با درآمیختن حکمت عملی و نظری م یتوانیم مسیر رش را مشخص کرد.


عاملی تاکید کرد: علم و فناوری در جهان مسیر بدون هدفی را دنبال کرده است. تولید دانش های لذت طلب محصول نیرنگ است، در حقیقت دنیای غرب تفاوتی بین عقلانیت معطوف به جامعه و معطوف به نیرنگ فرار نداده است. اگر بخواهیم مسیر درستی را انتخاب کنیم چاره ای جز رجوع به اندیشه ای اسلامی نداریم.


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: افتخار جمهوری اسلامی این است که فاخرترین رهبری ها را تجربه کرده است. مهم ترین خصوصیت رهبری حکمت مداری ایشان است. حکمتی که مانع ظلم می شود، رهبر جمهوری اسلامی با وجود مشکلات بسیاری که وجود داشت مسیری را ترسیم کرد تا جامعه بتواند به تعالی برسد.


عاملی با بیان اینکه نگاه انقلابی به اسلام نگاه جدیدی نیست، عنوان کرد: تاکید بر توحید و مقاومت به عنوان ارزش های انقلاب برای حفاظت و سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است.


وی در پایان خاطر نشان کرد: ما دانش را برای توسعه فرهنگ اسلامی می خواهیم. متغیر اصلی پیشرفت تضمین توحید و عدالت است، آینده را با این مبنا باید ترسیم کرد. دانشگاه اسلامی نیز باید بر علم و فناورز تاکید بیشتری کند و این بخش را تقویت کند.


افزودن نظر