مدیریت سبز به سیلابس‌های درسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای وارد می‌شود

مدیریت سبز به سیلابس‌های درسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای وارد می‌شود
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: توجه به محیط زیست و مدیریت سبز اجتناب ناپذیر است و سعی شده در برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و مهارتی، بحث مدیریت سبز در سیلابس‌های درسی گنجانده شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، با حضور مسؤولین صندوق رفاه دانشجویی در سازمان مرکزی از طرح آشپزخانه های تجمیعی با آمار پخت بیش از ۲۰۰۰ پرس در یک وعده با استفاده از سیستم بخار مرکزی رونمایی شد.
ابراهیم صالحی عمران در این نشست با عنوان اینکه از بدو ورود به دانشگاه به دنبال زمینه های لازم برای حرکت به سمت دانشگاه سبز هستم و معتقدم نباید چشم خود را به روی حفظ و نگهداری محیط زیست بست افزود: امروزه منابع محیط زیستی با تهدیدهای زیادی مواجه است به علاوه محدودیت منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی، ضرورت توجه به محیط زیست و مدیریت سبز را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی ادامه داد: چراکه جلوگیری از هدر رفت انرژی و حفظ محیط سبز جز ویژگی های اصلی توسعه پایدار در کشور است، مدیریت سبز و حفظ محیط زیست یکی از اولویت های قابل توجه دانشگاه است و در همین زمینه کمیته ای برای مدیریت سبز راه اندازی شده و در برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای و مهارتی سعی شده بحث مدیریت سبز در سلابس های درسی گنجانده شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: حرکت و موفقیت دانشگاه در حوزه مدیریت سبز مستلزم این است که مراکز سراسر کشور شجاعت ریسک و ورود به این عرصه تأثیر گذار را داشته باشند و در نهایت برنامه ای را که شروع کرده اند را با موفقیت به سرانجام برسانند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر در پروژه مدیریت سبز دانشگاه هم افزایی خوبی ما بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاخص صندوق رفاه دانشجویی و دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد، گفت: از زحمات کارکنان معاونت دانشجویی تقدیر می کنم و معتقدم این حرکت کار بزرگی است و حفظ محیط زیست ضمن اثر بخشی ماندگار در کشور آثار اجتماعی و فرهنگی خوبی به همراه خواهد داشت.

افزودن نظر