نخستین جشنواره هنر‌های دیجیتال ۲۵ خرداد در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود

نخستین جشنواره هنر‌های دیجیتال ۲۵ خرداد در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود
رئیس دانشگاه هنر از برگزاری نخستین جشنواره هنر‌های دیجیتال ۲۵ تا ۳۰ خرداد در فرهنگستان هنر خبر داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو سلطانی، رئیس دانشگاه هنر در نشست خبری نخستین جشنواره هنر های دیجیتال که امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: این جشنواره از ۲۵ تا ۳۰ خرداد در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

وی افزود: مجموعه آثاری که پس از فراخوان به جشنواره ارسال ۱۶۲۴ اثر است که ۱۱۰۳ اثر در بخش آثار و ۵۲۱ اثر در بخش آسیب های اجتماعی است که ۸۲۰ نفر شرکت کننده داشتیم که ۶۷.۴ درصد دانشجویان پسر و ۳۲.۶ درصد دانشجویان دختر شرکت کرده اند.

رئیس دانشگاه هنر اضافه کرد: آسیب های اجتماعی بخش مهم جشنواره است که توجه ویژه ای به آن شده است.

وی ادامه داد: ۲۷ و ۲۸ خرداد نیز ورک شاپ های آموزشی در دانشگاه هنر برگزار خواهد شد و ۳۰ خرداد مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان را خواهیم داشت که همزمان نمایشگاه آثار دیجیتال نیز ارایه خواهد شد.

در ادامه این نشست غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: نخستین جشنواره ملی هنر های دیجیتال با همکاری دانشگاه هنر و سازمان اجتماعی وزارت کشور برگزار می شود که پرداختن به موضوعات و مسائل اجتماعی در این جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ارتباط و پیوند بین دستگاه های سیاستی و دانشگاهی در این جشنواره برقرار شده و در چند سال اخیر نیز این ارتباط تقویت شده است.
غفاری ادامه داد: دانشگاه ها در چند سال اخیر ورود به مسائل اجتماعی و فرهنگی را تقویت کرده اند و با استفاده از این هنر دیجیتال نیز می توان بینش و آگاهی را در این حوزه افزایش داد. هم وزارت علوم و هم دانشگاه امروز در پی این هستیم که ظرفیت خودشان را برای تقویت حوزه فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

افزودن نظر