«محمدصالح سلطانی» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف شد

«محمدصالح سلطانی» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف شد
در نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف که در روز دوشنبه ۲۰ خردادماه برگزار شد، محمدصالح سلطانی به عنوان دبیر این تشکل انتخاب شد.  

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف، روز های ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار شد. بر اساس نتایج این انتخابات که به تایید معاونت فرهنگی و هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف رسید، افراد زیر برای عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف انتخاب شدند:
اعضای اصلی:
۱- علی پرویزی
۲- محمدصالح سلطانی
۳- حمیدرضا مشکین
۴- سجاد نراقی
۵- احمدحسن مساح
۶- فاطمه موذنی
۷- مریم جعفری نژاد
اعضای علی البدل:
۸- فاطمه اشرفی
۹- سید علی محمد میردامادی
همچنین در نخستین جلسه شورای مرکزی این تشکل که در روز دوشنبه ۲۰ خردادماه برگزار شد، محمدصالح سلطانی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شد.

افزودن نظر