کشورهای عضو «اسکاپ» باید از فناوری برای توسعه پایدار استفاده کنند

کشورهای عضو «اسکاپ» باید از فناوری برای توسعه پایدار استفاده کنند
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: بر اساس قطعنامه کشورهای عضو اسکاپ باید از فناوری برای توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده کنند.

دکتر آرمیدیا جابانا امروز در اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه، گفت: فناوری ابزاری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.
وی افزود: انقلاب چهارم صنعتی در حال رخ دادن است و فناوریهای هوش مصنوعی، رباتها و اینترنت اشیا سه رکن اصلی اقتصاد جدید را تشکیل می دهد زیرا این فناوریها پتانسیلی هستند که به توسعه پایدار شتاب می دهند.
جابانا خاطر نشان کرد: این مجمع به همه گیری فناوری تاکید دارد به طوریکه مردم عادی بتوانند از فناوری بهره مند شوند.
وی با اشاره به تصویب قطعنامه ای در اجلاس کشورهای اسکاپ گفت: بر اساس این قطعنامه کشورهای عضو اسکاپ باید از فناوری برای توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده کنند.
رئیس مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: ما از کشورهای عضو اسکاپ تقاضا داریم که بر اساس این قطعنامه اقدام به برگزاری مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه کنند.
وی با بیان اینکه ما پلتفرم های جدیدی برای فناوری ایجاد کردیم، افزود: از کشورهای عضو اسکاپ درخواست شده که در برنامه های خود از فناوری بهره ببرند و نشان دهند که فناوری چه اثراتی در محیط زیست و جوامع دارد.

به گفته جابانا، ما در صدد هستیم در مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه فناوری را همه گیر کنیم.

افزودن نظر