مصاحبه جذب دستیار پزشک پژوهشگر تا پایان خرداد ماه ۹۸ ادامه دارد

مصاحبه جذب دستیار پزشک پژوهشگر تا پایان خرداد ماه ۹۸ ادامه دارد
مصاحبه ششمین فراخوان جذب دستیار پزشک پژوهشگر از سوی واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هر ساله یک بار فراخوان جذب دستیاران پزشک پژوهشگر ازسوی دبیرخانه شورای عالی واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی اعلام و در آن فهرست مراکز تحقیقاتی ارائه کننده برنامه پزشک پژوهشگر ارائه می کنند همراه با ظرفیتشان را منتشر می کنند.
ظرفیت هر ساله جذب برای برنامه پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه شورای واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی و براساس نیاز کشور و توانایی علمی مرکز میزبان تعیین می شود. این ظرفیت همیشه کمتر از ۲.۵ درصد ظرفیت کل دستیاران در رشته محل (با گرد ریاضی) در آن سال خواهد بود.
حضور مدیر گروه تخصص بالینی، رییس مرکز تحقیقات میزبان، و نماینده وزارت بهداشت در کمیته پزشک پژوهشگر و کسب حداقل ۵ رای مثبت در مصاحبه ساختاری برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر الزامی است.
مصاحبه در هفته سوم و چهارم خرداد ۱۳۹۸ انجام می شود و پذیرفته شدگان از اول مهرماه ۹۸ دوره های آموزشی خود را آغاز می کنند.

افزودن نظر