کارت ورود به جلسه آزمون فلوشیپ از امروز ۲۱ خردادماه توزیع می‌شود

کارت ورود به جلسه آزمون فلوشیپ از امروز ۲۱ خردادماه توزیع می‌شود
کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ از امروز سه‌شنبه ۲۱ خردادماه از طریق دانشگاه‌های متولی برگزاری آزمون توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طبق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ از امروز سه شنبه ۲۱ خردادماه از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون توزیع می شود از این رو دانشجویان تا پایان روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه مهلت دارند نسبت به دریافت کارت آزمون به دانشگاه های مربوطه مراجعه کنند.
آزمون فلوشیپ در ۲ مرحله کتبی و شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE، PMP) مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ راس ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۳ خردادماه در هر دانشگاه و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۹۸ در دانشگاه های تهران و از تاریخ ۲۵ تا ۲۶ مردادماه در سایر دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

افزودن نظر