حکم تنزل پایه برای اعضای هیئت اجرایی جذب یک دانشگاه صادر شد

حکم تنزل پایه برای اعضای هیئت اجرایی جذب یک دانشگاه صادر شد
اعضای هیئت اجرایی یک دانشگاه به دلیل موافقت با تبدیل وضعیت دونفر از کارشناسان یکی از دانشگاه‌ها بدون رعایت موازین قانونی به تنزل یک پایه محکوم شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز جذب وزارت علوم، نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی اعلام کرده است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد عدم رعایت موازین قانونی در رسیدگی به تقاضای عضویت هیات علمی دو تن از کارشناسان یکی از دانشگاه ها، از طریق تبدیل وضعیت آنان، اعضای هیات اجرائی دانشگاه به دلیل موافقت با تبدیل وضعیت این افراد بدون رعایت موازین به تنزل یک پایه محکوم شدند و احکام آنان ابلاغ شد.

افزودن نظر