ثبت نام اسکان تابستانی خوابگاه‌های دانشگاه شریف در مقطع تحصیلات تکمیلی آغاز شد

ثبت نام اسکان تابستانی خوابگاه‌های دانشگاه شریف در مقطع تحصیلات تکمیلی آغاز شد
ثبت نام اسکان تابستانی خوابگاه‌های دانشگاه شریف برای دانشجویان کارشناسی ارشد از امروز ۴ خرداد آغاز شده و دانشجویان کارشناسی از ۱۸ خرداد آغاز میشود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ثبت نام اسکان تابستانی خوابگاه های دانشگاه شریف برای دانشجویان کارشناسی ارشد از امروز ۴ خرداد آغاز شده و دانشجویان کارشناسی از ۱۸ خرداد آغاز می شود.
بر اساس این گزارش، اسکان خوابگاه های تابستانی از اول تیرماه آغاز می شود.

افزودن نظر