دستورالعمل آزمون‌های ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی منتشر شد

دستورالعمل آزمون‌های ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی منتشر شد
مرکز سنجش آموزش پزشکی دستورالعمل اجرایی سی و هشتمین دوره آزمون‌های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای دستورالعمل اجرایی سی و هشتمین دوره آزمون های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی را منتشر کرد. مطابق این گزارش آزمون های ارتقـاء - گواهینامـه تخصصی راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه بیستم تیرماه بطـور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای مجوز برگزاری آزمون ارتقا – گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است، برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ آزمون ارتقا دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروه های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است، انجام می شود.
آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره که شامل دو بخش آزمون های کتبی دوره ای که در طول دوره برگزار می شود (با ۶۰ نمره از ۱۵۰ نمره) و آزمون کتبی سالیانه که تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، توسط دانشگاه های مجری برنامه های دستیاری، برگزار می شود (با ۹۰ نمره از ۱۵۰ نمره)؛ درحقیقت مجموع نمرات ارتقا هر سال برابر ۳۰۰ است.
کلید آزمون ارتقا - گواهینامه تخصصی سال ۹۸ بلافاصله پس از برگزاری آزمون و با توجه به برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرای آزمون به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار گیرد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این آزمون می توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند.

افزودن نظر