دستگاه نمک‌زدایی فراصوت طراحی و ساخته شد

دستگاه نمک‌زدایی فراصوت طراحی و ساخته شد
پژوهشگران گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، موفق به طراحی دستگاه نمک‌زدایی فراصوت شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، افزایش تقاضای آب از یک سو و کمبود منابع و آلودگی های آن ها از سوی دیگر، باعث ایجاد بحران آب در دنیا شده و انسان را مجبور به یافتن منابع آب جدید و تجدیدپذیر کرده است. تصفیه آب و نمک زدایی آب دریا دو فرآیند برای بهبود بحران آب جوامع هستند.

هر روزه کشور های بیشتری به سمت استفاده از نمک زدایی آب دریا ها و اقیانوس ها و شیرین کردن آب دریا ها Seawater desalination رفته اند؛ نمک زدایی درواقع جدا کردن نمک از آب دریا و آب شور مزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیرقابل استفاده به آب آشامیدنی است.

با توجه به تغییرات جوی، کشور های بیشتری به سمت استفاده از نمک زدایی آب دریا ها و اقیانوس ها رفته اند. نمک زدایی درواقع جدا کردن نمک از آب دریا و آب شور مزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیرقابل استفاده به آب آشامیدنی است. برخی از فعالان محیط ریست با این مسئله مخالفت می کنند و معتقدند فرآیند نمک زدایی انرژی فراوانی نیاز دارد؛ برخی دیگر نیز به تأثیر مخرب از بین رفتن میزان زیادی از آب اقیانوس ها اشاره می کنند؛ اما پیشرفت های فناوری در سال های اخیر، این تعادل را تغییر داده است.

بهنام حسینقلی که این پروژه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم انجام شده، بابیان این مقدمه درخصوص فرایند نمک زدایی گفت: نمک زدایی یک فرایند قدیمی برای دسترسی انسان به آب بوده است و تاکنون سامانه های نمک زدایی متنوعی ساخته شده که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.

حسینقلی افزود: استفاده از امواج فراصوت یکی از روش های جدید برای بهبود بخشیدن به فرآیند های تصفیه آب و نمک زدایی آب دریاست. در مقایسه با فناوری نمک زدایی حرارتی، فناوری فراصوت دارای مزایای خاصی در کاهش تأثیر غلظت آب دریا بر فرآیند نمک زدایی است. همچنین با تقویت فرآیند تقطیر و بهبود بازده تبخیر، باعث کاهش انرژی مصرفی مورد نیاز و درنتیجه امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی سامانه های نمک زدایی فراهم می شود.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: در این پژوهش دستگاه نمک زدایی فراصوت طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در این سامانه آب شور ابتدا اتمیزه شده و سپس در برخورد با توده هوای داغ تبخیر می گردد. میزان شوری آب تولیدی، مقدار تبخیر سرد (اتمیزه شدن) آب ورودی و مقدار آب تولیدی دستگاه اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفتند. همین طور تحلیل اقتصادی این سامانه بررسی و اثبات شد که هزینه عملیاتی و انرژی این سامانه پایین تر از روش های مرسوم RO و MSF است.

این پژوهش با راهنمایی احمد بناکار، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

افزودن نظر