از امیرکبیری‌ها بخوانید! / شماره دوم نشریه دانشجویی «زخمه» منتشر شد

دومین شماره از نشریه دانشجویی «زخمه»، به همت دانشجویان مستقل دانشگاه امیرکبیر منتشر شد.  

دومین شماره از نشریه دانشجویی زخمه ، به همت دانشجویان مستقل دانشگاه امیرکبیر منتشر شد.

در این شماره از نشریه دانشحویی زخمه، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به بررسی حجاب در دانشگاهها و جامعه پراخته و همچنین وضعیت اخلاق در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است.

برای مشاهده این نشریه اینجا را کلیک کنید.

از امیرکبیری ها بخوانید! / شماره دوم نشریه دانشجویی  زخمه  منتشر شد

افزودن نظر