وحدت مثال زدنی شیعه و سنی در زمان امام رضا (ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وحدت بین شیعه و سنی در زمان آن حضرت، به ویژه در فضای ایران معنایی سازنده‌تر، آهنگی قوی‌تر و ابعادی دانشی‌تر را به دست آورد و آن رفته‌رفته تبدیل به سرمایه‌ای برای ایران و ایرانیان گشت.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید