رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی دستگاه قضایی را متحول می‌کند

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: اگر چرخه معیوب ارائه خدمات حقوقی خصوصی رونق پیدا کند، مردم در اسرع وقت به خدمات حقوقی مطلوب دست پیدا کنند، بار بزرگی از دوش دستگاه قضائی برداشته و دسترسی به عدالت قضائی محقق می‌شود.
ادامه مطلب...

نیکبخت: مهمترین انتظار از دستگاه قضا اجرای قانون است

یک وکیل دادگستری در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه مهمترین انتظار مردم از این دستگاه را اجرای قانون خواند و گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی در بخش دادسراها نظارت بر اقدامات و وظایف ضابطین قضایی می‌باشد که اگر نظارت بر وظایف این ضابطینبه درستی صورت گیرد بنسبت به برخی اعمال اقدام نخواهد شد.
ادامه مطلب...

رئیس قوه قضائیه پارادایم قضائی خود را اعلام و عملیاتی کند

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه پارادایم قضائی خود را اعلام و عملیاتی کند، گفت: رئیس قوه قضائیه باید شعار و مصاحبه را کنار گذاشته و در عمل نشان دهد که دنبال ایجاد تحول جدی در قوه قضائیه است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید