آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد

آیین نامه داخلی «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور» در قالب 13 ماده و 2 تبصره توسط رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.
ادامه مطلب...

لایه‌بندی‌های پنهان مجلس با شفافیت آرای نمایندگان از بین می‌رود

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه چرا باید نمایندگان خود را محصور در دیوار بتنی کرده و از اتاق شیشه‌ای فراری باشند؟ گفت: لایه‌بندی‌های پنهان پارلمان با شفافیت آرای نمایندگان از بین می‌رود.
ادامه مطلب...

قانون جدید تجارت نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قانون جدید تجارت چندان محکم نیست و جزئیات آن به کار کارشناسی بیشتری احتیاج دارد، گفت: با کار تخصصی و کارشناسی می‌توانستیم نقاط ضعف و نارسایی‌های موجود در قوانین سابق را برطرف کرد و دیگر نیازی به تدوین قانون جدید نبود.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید