انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت حقوق برابر با سایر صندوق‌ها است

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با همه توان درحال تلاش برای تحقق سه جانبه گرایی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت حقوق برابر با سایر صندوق‌ها است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید