ساکنان حسکه: بازگشایی بزرگراه «حلب-حسکه» به منزله بیرون راندن تروریست‌هاست

ساکنان روستاهای اطراف مسیر بین‌المللی حلب-حسکه که به تازگی بازگشایی شده، تأکید کردند که این دستاورد، به معنای پیروزی در برابر مزدوران تروریست وابسته به ترکیه است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید