تحرکات نظامی آمریکا در منطقه حالت تدافعی دارد

تحرکات نظامی آمریکا در منطقه حالت تدافعی دارد
یک مقام آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آنچه در رابطه با تحرکات نظامی آمریکا در منطقه بیان می شود، اساسا ارزش عملیاتی ندارد و آنها در حالت تدافعی قرار دارند.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، این مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا، اظهار داشت: حرکات آمریکا در منطقه برای حفظ و ایمنی واحدهای خود است و سایر مطالب عنوان شده از سوی آنها جنگ روانی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی داخل و خارج از کشور محسوب می شود.


خبر در حال تکمیل است
سیام**9612**1751

افزودن نظر