سلیقه محوری در ارزیابی عملکرد دستگاه ها جایگاهی ندارد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شخصی نگری، سیاسی بازی و سلیقه محوری در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران کل هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش گروه سیاسی ایمان نیوز، اقبال عباسی روز پنجشنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اصلاح شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه ها، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست تا اصلاح و تحول در نظام اداری به همراه بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: در ارزیابی دستگاه های اجرایی و مدیران کل باید سطح بندی دستگاهی صورت گیرد.


عباسی تصریح کرد: وی یادآور شد: دقت به شاخص های عمومی و اختصاصی مشخص شده برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران کل می تواند از تضییع حقوق جلوگیری و رعایت عدالت را تقویت کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مشارکت کارشناسان دستگاه های اجرایی و کمک به ارزیابان می تواند در ارزیابی دقیق دستگاه های اجرایی و مدیران کل مؤثر است.
وی گفت: عملکرد دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در راه اندازی میز خدمت و کسب موفقیت های مرتبط با آن بررسی و در نشست بعدی شورای راهبری توسعه مدیریت استان ارائه شود.
عباسی تاکید کرد: نشست های شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری هر 3 ماه یکبار برگزار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اصلاح و تحول در نظام اداری استان جزو برنامه های مهم این سازمان است.
طهمورث الیاسی بختیاری تصریح کرد: بهره وری، ارتقاء و تغییر اساسی در سلامت نظام اداری مورد توجه مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خواهد بود.
وی افزود: کسب رضایتمندی بیشتر مسئولان، کارمندان، مردم و قشرهای مختلف از عملکرد دستگاه های اجرایی می تواند باعث خروجی عملکرد مثبت باشد.
به گزارش ایرنا، شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری 25 مرداد 1395 با 5 کمیته تخصصی، پس از 2 سال ابلاغ از سوی شورایعالی اداری در استان تشکیل و فعال شد.
این کمیته ها شامل ساختار و فنآوری های مدیریتی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد هستند.
7362/6021

افزودن نظر