مراسم ختم مادر مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عصر امروز سه شنبه در مسجد نور تهران برگزار شد.

مراسم ختم مادر مرتضی مبلغ

مراسم ختم مادر مرتضی مبلغ
مراسم ختم مادر مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عصر امروز سه شنبه در مسجد نور تهران برگزار شد.

افزودن نظر