مراسم بزرگداشت جلال طالبانی عصر امروز پنجشنبه در مسجد جامع شهرک قدس برگزار شد.

مراسم بزرگداشت جلال طالبانی

مراسم بزرگداشت جلال طالبانی
مراسم بزرگداشت جلال طالبانی عصر امروز پنجشنبه در مسجد جامع شهرک قدس برگزار شد.

افزودن نظر