آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد وحدت و میانه روی در کشور بود

آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد وحدت و میانه روی در کشور بود

افزودن نظر