امام جمعه قاین: آیت الله هاشمی رفسنجانی ازشخصیت های مهم انقلاب بود

امام جمعه قاین: آیت الله هاشمی رفسنجانی ازشخصیت های مهم انقلاب بود

افزودن نظر