رئیس جمهوری تاتارستان: آیت الله رفسنجانی نماد دیدگاه صلح جهانی بود


افزودن نظر