رئیس جمهوری تاتارستان: آیت الله رفسنجانی نماد دیدگاه صلح جهانی بود

رئیس جمهوری تاتارستان: آیت الله رفسنجانی نماد دیدگاه صلح جهانی بود

افزودن نظر