مجلس بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرستان شاهیندژ برگزار شد

مجلس بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرستان شاهیندژ برگزار شد

افزودن نظر