جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز با حضور سران قوا برگزار شد.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز با حضور سران قوا برگزار شد.

اخبار تکمیلی این جلسه متعاقباً اعلام می‌گردد.

افزودن نظر