فیلم| نمای هوایی از نفربر‌ و هامر‌های ارتش آمریکا برای سرکوب اعتراضات!

فیلمی منتشر شده که نمای هوایی از فراز پایگاهی که نیروهای گارد ملی و ارتش آمریکا در آن مستقر است را نشان می‌دهد.

(منبع: حساب توئیتری Goorkan10)

افزودن نظر