فرآیند جدیدتایید اعتبارنامه‌ها در مجلس/شورای نگهبان چه نقشی دارد؟

طبق تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، ممکن است موضوع و یا مشکلی برای منتخبان پس از تایید صلاحیت آنان ایجاد شود، به همین دلیل پرونده آنها به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

سمیه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح سازوکار بررسی اعتبارنامه سه نفر از منتخبان مجلس یازدهم که اعتبارنامه شان مورد اعتراض قرار گرفت،گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، شعب بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس سه روز فرصت دارند که اعتبارنامه ها را مورد بررسی قرار دهند که این اتفاق افتاد و نتیجه بررسی های شعب در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، ممکن است موضوع و یا مشکلی برای نمایندگان پس از تایید صلاحیت آنان ایجاد شده باشد و به همین دلیل لازم است که ما پرونده افرادی را که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است را به شورای نگهبان ارسال کنیم تا شورای نگهبان بررسی کند که آیا این مورد جدید است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان تا ۵ روز کاری درباره پرونده سه نماینده ای که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است اعلام نظر کند، مورد توجه قرار می گیرد اما در غیر این صورت کمیسیون تحقیق مجلس باید این پرونده ها را بررسی کند.

محمودی افزود: ۱۵ شعبه بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس را در دستور کار قرار می دهند که یک نفر از هر شعبه عضو کمیسیون تحقیق مجلس است و این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد که مستندات خود را درباره اعتبارنامه منتخبانی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، بررسی کند و همچنین افرادی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، می توانند در جلسات کمیسیون تحقیق از خودشان دفاع کنند.

وی اظهار داشت: کمیسیون تحقیق بعد از ۱۵ روز باید گزارش نهایی خود درباره این سه منتخب را به صحن علنی مجلس ارائه کند و اگر اعتبارنامه این افراد در صحن مجلس تایید شد، آنان به عنوان نماینده مجلس آغازبکار می کنند اما اگر اعتبارنامه آنان در صحن علنی تایید نشد این افراد از نمایندگی مجلس ساقط می شوند.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس متذکر شد: البته در مجلس ششم هم شاهد این مسئله بودیم و اعتبارنامه دو نفر از منتخبان آن دوره رد شد.

افزودن نظر