گفتگوی تلفنی ظریف با همتایان ارمنستانی و آذربایجانی

وزیر امور خارجه ظهر امروز با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشحو، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ظهر امروز با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان تلفنی گفتگو کرد.
در گفتگوی تلفنی ظهر امروز ظریف و زهراب مناتسکانیان همتای ارمنستانی، وزرای امور خارجه دو کشور در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا اعلام همبستگی کردند.
ظریف در این گفتگو آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را اعلام داشت.
در گفتگوی تلفنی ظهر امروز ظریف و المار ممدیارف همتای آذربایجانی، وزرای امور خارجه دو کشور در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا اعلام همبستگی کردند.
ظریف در این گفتگو آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را اعلام داشت.

افزودن نظر