ایراد شورای نگهبان به «لایحه ساماندهی پسماندها» اصلاح شد

ایراد شورای نگهبان به لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با عنوان‌های استان‌های ساحلی و کلانشهرها و با مشارکت بخش غیردولتی رفع شد.

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با عنوان‌های استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس نهایتا این گزارش را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی و اصلاح آن را تصویب کردند.

افزودن نظر