پور ابراهیمی: ملاک انتخاب رئیس مجلس یازدهم شاخص‌هاست نه چهره‌ها

منتخب مردم در مجلس یازدهم می‌گوید قطعا از توچه به چهره‌ها در رسیدن به کرسی مجلس پرهیز و به شاخصه‌ها و مولفه ها توجه خواهد شد ؛ما نگاهمان به فرد نیست و همواره شاخصه‌ها و مولفه‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در ارزیابی خود از نامزدهای کرسی ریاست مجلس یازدهم گفت: اگر مبنا ،خدمتگزاری به مردم باشد نباید برای کرسی ریاست مجلس یازدهم هیچ گونه اختلاف نظری پیش بیاید.

وی افزود: اما اگر مبنا ، رسیدن به قدرت باشد حتماً باید پیش بینی اختلاف نظر برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس را در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اکثریت نیروهای راه یافته به مجلس یازدهم دارای سوابق ارزشی ،ولایی و مذهبی هستند اظهار داشت :وجه مشترک این نیروها باید این باشد که از منافع خود در جهت خدمتگزاری به مردم بگذارند تا منافع نظام تامین شود .

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده اگر اصل مبنای خدمتگزاری به مردم باشد ما می توانیم به صراحت اعلام کنیم که درباره جایگاه ریاست و هیئت رئیسه در مجلس یازدهم هیچ گونه اختلاف نظری پیش نیاید .

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر ما ورودی به مصادیق برای کرسی ریاست مجلس نداشته ایم و باید در این زمینه به شاخصه ها رجوع کنیم تا مشخص شود شاخصه ها چیست تا نهایتا این شاخصه ها را با افراد متقاضی انطباق دهیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: قطعا از چهره ها در رسیدن به کرسی مجلس پرهیز و به شاخصه ها و مولفه ها توجه خواهد شد. ما نگاهمان به فرد نیست و همواره شاخصه ها و مولفه ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

افزودن نظر